“Κρανίου… τόπος”: Έργα με ζημιές στο παλιό κοιμητήριο Αγλαντζιάς