Νέα σχολική χρονιά: Ετοιμασίες, στόχοι και ο… κορωνοϊός