Προεδρικές εκλογές: Σενάριο συμπόρευσης τεσσάρων υποψηφίων