Προεδρικό αεροσκάφος: Δείγμα αλληλοσυμπαράστασης Κύπρου – Ελλάδας