Συνεχίζεται η αναζήτηση φοιτητικής στέγης στην Καβάλα