Αντώνης Κλάψης, Η Ελλάδα κερδίζει από τις Τουρκικές επιχειρήσεις τύπου Συρίας