ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ – 44 ΠΤΥΧΙΑ ΔΕΚΤΑ