Εκλογικοί καταλόγοι-Αρχιεπισκοπικές εκλογές: Που απευθύνονται οι πολίτες για μη επεξεργασία