Επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο των πνευματικών δικαιωμάτων από τον Κώστα Μπούμπα