Γιάννης Εγκολφόπουλος, Αν η Τουρκία θέλει, εδώ είμαστε να τα πούμε και αλλιώς