Γιώργος Φίλης, Διάφορα τα κέντρα εξουσίας που συναγωνίζονται στην Ουκρανία. Δεν βλέπω σύντομα λύση