Η προστασία και διαχείριση του φοινικοδάσους στο επίκεντρο