Κοινωνία Ώρα Press – 23/11/2022: Για τις δομές παιδικής «προστασίας» και την υιοθεσία