Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, Να βγάλουμε και συμπεράσματα από την επιχείρηση της Τουρκίας στην Συρία