Μέσω του gov.gr θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά η έκδοση του συναινετικού διαζυγίου