Ναμίμπια: Απομακρύνθηκε άγαλμα αμφιλεγόμενου αποικιοκράτη