Παγκόσμιοι Συσχετισμοί- Κρίσεις – Αιτιολογία και που οδεύει ο Κόσμος μας