ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ 2022: ΣΤΑ ATM 3,6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ