Τα Πρωτοποριακά Γυαλιά Μεικτής Πραγματικότητας παρουσιάστηκαν στην Καβάλα