Βράβευση της Αρμενικής Κυβέρνησης για την Εθνική Συμμετοχή ως Τιμώμενη Χώρα στην 37η Philoxenia 2022