Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις «χωρίς εκπτώσεις» στα Χανιά