Επίσκεψη φοιτητών του χημικού μηχανικού τμήματος του ΑΠΘ στις εγκαταστάσεις λιπασμάτων στην Καβάλα