ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ – 30/11/2022: Νομοσχέδιο διάλυσης του ΕΣΥ, Πειθαρχικό Λεγάκη, Αποτροπή πλειστηριασμού