Η Ελλάδα θα ελέγχει την ροή του φυσικού αερίου- ηλεκτρικής ενέργειας από Αίγυπτο έως Β.Ευρώπη