Η Κύπρια που βρίσκεται στη λίστα με τους κάτω των 30 ετών του Forbes