Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, Καμία πλευρά δεν μπορεί να πετύχει την αποφασιστική νίκη στην Ουκρανία