Το “Ψαράκι” ανάμεσα στα τέσσερα καταστήματα εστίασης της Καβάλας που διακρήθηκε απο το EFQM