Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος,Δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα των Ελληνοτουρκικών