Χαράλαμπος Δαρζέντας: Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Νοτίου Αιγαίου