Χρήστος Σκάρκος: Δ/ντης Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Τριπόδων