Ιωάννης Παπαφλωράτος, Οι τελευταίες εξελίξεις στο Ισραήλ και ο Εναγκαλισμός Τουρκίας, Παλαιστινίων