Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία και η δυναμική συμμετοχή της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης