Πρόβλημα με τα διαμερίσματα στην Δράμα με προσύμφωνα και χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας