Σου γυρίζει το μάτι, ν.304 | Η εκπομπή που αυξάνει την τιμή ρεύματος