Αντιδράσεις στην απόφαση για αλλαγή ωραρίου σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης