Η Πρόεδρος σχολικής εφορίας Πόλεως Χρυσοχούς για κλείσιμο σχολείων