Προετοιμάζονται για αύξηση των ασθενών κορωνοϊού που χρήζουν νοσηλείας