ΠτΔ: Ικανοποίηση από τα Συμπεράσματα – Στην Τουρκία το βάρος της ευθύνης