Αναβάθμιση του κέντρου έκτακτης ανάγκης στη Λεμεσό