Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ευρώπη λόγω της πανδημίας