«Επιχείρηση» διάσωσης $111 εκατ. για λογαριασμό της FBME