Μετάλλαξη του κορονοϊού σε βιζόν και μετάδοσή του σε 12 ανθρώπους…