Ο Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης για τις αμερικανικές εκλογές