Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος για το Cypra