Ο Δρ. Νικολόπουλος παρουσιάζει την επιδημιολογική κατάσταση στην Κύπρο