Σημαντική ανάκαμψη για το 2021 “βλέπει” ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας