Δύο Κύπριοι επιστήμονες διαπρέπουν σε Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία