Εν αναμονή των αποφάσεων του Υπουργικού και τα εμπορικά κέντρα