Ο Νικόλας Παπαδόπουλος για τον κρατικό προϋπολογισμό