Ζωή Δωροθέα Πανά για τις επαρχίες που “κοκκινίζουν” και για εμβολιασμό